Leerkracht

Titel:  Help een haai
Onderwerp:  Hondshaai
Schooltype:  Basisonderwijs
Groep / Leerjaar:  7 - 8 / 3de graad
Vakgebieden:  Wereldoriëntatie, natuur, ICT, nederlands
Uitvoering:  2 leerlingen
Tijdsinvestering:  2x 50 minuten
Opbrengst: 
  1. Krantenartikel (= informatieblad)
  2. Nieuwsbericht (= presentatie)
Leerpunten: 
  • Leerlingen leren werken met Word en PowerPoint.
  • Leerlingen leren om informatiebronnen raad te plegen.
  • Leerlingen leren samen te werken.
  • Leerlingen leren informatie juist selecteren uit opgegeven bronnen.
  • Leerlingen leren veel bij over de hondshaai (leefgebied, voedsel, algemene kenmerken, …)
  • Leerlingen leren ICT gebruiken in een spreekbeurt.
Extra Materialen Niet nodig
WebQuestmaker: Kim Dox, Studente, 2de jaar.
Opbouwende kritiek & werkpunten aan deze webkwestie zijn altijd welkom.
Om naar mij te kunnen mailen, klik je op mijn naam.
Comments